TMA-route 2017-11-07T14:29:54+00:00

TMA-route

Welke talenten maken jou bijzonder?

De TMA-route bestaat uit een online talent- en motivatieanalyse (TMA) en 2 gesprekken. Meer zicht op jouw bijzondere kwaliteiten en toegevoegde waarde:

  • Een individuele rapportage met de betekenis van de scores, consistentie, beschrijving van de persoonlijkheid, samenvatting per talent dimensie, talent signalen en competentie overzicht;
  • Terugkoppeling wat herkenbaar is in huidig gedrag/functie en wat minder, wat is de invloed van de omgevingsfactoren en welke talenten zet je in om je doelen te bereiken.
  • Het benoemen van sterke kwaliteiten, valkuilen, leerpunten en uitdagingen.